Wie ben ik?

Persoonlijke introductie

Ik heb mezelf gespecialiseerd in het oplossen van coördinatieproblemen tussen de diverse disciplines in (bouw)projecten, waarbij mijn bedrijfskundige opleiding wordt aangevuld door mijn kennis van bouwtechniek en mijn asbestdeskundigheid in al zijn facetten.
Zowel bij nieuwbouw-, verbouw- als renovatieprojecten ondersteun ik de opdrachtgever tijdens het gehele vernieuwingsproces. Er is actieve betrokkenheid bij het project vanaf de initiatieffase tot aan de oplevering en ingebruikname. Hierdoor kan het project efficiënt en naadloos doorlopen worden. Op deze wijze kan mijn klant zich richten op de eigen kernactiviteiten.
Bij mijn klanten sta ik bekend om mijn rustige, pragmatische en doeltreffende handelswijze en een “met beide voeten op de grond” mentaliteit.

Mijn achtergrond

Na mijn middelbare technische opleiding bouwkunde ben ik mijn loopbaan begonnen bij VolkerWessels, Studeerde o.a. technische bedrijfskunde aan de hogeschool en ben na 10 jaar overgestapt naar de luchthaven Schiphol, Ik heb als ondernemer met name te maken met het managen en coördineren van complexe (bouw)projecten, waarbij het “in functie blijven” van het gebouw een belangrijk speerpunt is voor de opdrachtgever.

Mijn expertise

Crisismanagement, projectmanagement, procesmanagement, bouwtoezicht en asbestproblematiek in huisvestingprojecten in het onderwijs, de gezondheidzorg en industrie.

Quote

“Het leveren van kwaliteit kost geld. Het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen.”