Home

Minneboo Projectmanagement bv

Minneboo Projectmanagement bv is een onafhankelijk (bouwkundig) adviesbureau voor huisvestingprojecten in het onderwijs, de gezondheidszorg en industrie en beschikt over meer dan 25 jaar ervaring.

Zowel bij nieuwbouw-, verbouw- als renovatieprojecten ondersteunen wij de opdrachtgever tijdens het gehele vernieuwingsproces. Dit houdt in dat we vanaf de initiatieffase tot aan de oplevering en ingebruikname actief betrokken zijn bij het project. Hierdoor kan het (bouw)project efficiënt en naadloos binnen budget doorlopen worden. Zo nemen we u als organisatie veel werk uit handen en kan uw organisatie zich richten op de eigen kernactiviteit.

Specialismen

Bouwkundig manager, met name voor projecten in ziekenhuizen, luchthavens, scholen, gezondheidszorg en industrie, Gecertificeerd asbestadviseur.

Opstellen van PvE’s, Inkoop, Bouwmanagement, Projectmanagement, Verandermanagement.

Wie ben ik?

Persoonlijke introductie

Ik heb mezelf gespecialiseerd in het oplossen van coördinatieproblemen tussen de diverse disciplines in (bouw)projecten, waarbij mijn bedrijfskundige opleiding wordt aangevuld door mijn kennis van bouwtechniek en mijn asbestdeskundigheid in al zijn facetten.
Zowel bij nieuwbouw-, verbouw- als renovatieprojecten ondersteun ik de opdrachtgever tijdens het gehele vernieuwingsproces. Er is actieve betrokkenheid bij het project vanaf de initiatieffase tot aan de oplevering en ingebruikname. Hierdoor kan het project efficiënt en naadloos doorlopen worden. Op deze wijze kan mijn klant zich richten op de eigen kernactiviteiten.
Bij mijn klanten sta ik bekend om mijn rustige, pragmatische en doeltreffende handelswijze en een “met beide voeten op de grond” mentaliteit.

Mijn achtergrond

Na mijn middelbare technische opleiding bouwkunde ben ik mijn loopbaan begonnen bij VolkerWessels, Studeerde o.a. technische bedrijfskunde aan de hogeschool en ben na 10 jaar overgestapt naar de luchthaven Schiphol, Ik heb als ondernemer met name te maken met het managen en coördineren van complexe (bouw)projecten, waarbij het “in functie blijven” van het gebouw een belangrijk speerpunt is voor de opdrachtgever.

Mijn expertise

Crisismanagement, projectmanagement, procesmanagement, bouwtoezicht en asbestproblematiek in huisvestingprojecten in het onderwijs, de gezondheidzorg en industrie.

Quote

“Het leveren van kwaliteit kost geld. Het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen.”

Projecten

Gemeente Almere

Senior Bouwkundig Inspecteur

 • Bij de gemeente Almere houd ik toezicht op verleende vergunningen bouw en sloop. De werkzaamheden bestaan uit het controleren van vergunning plichtige en vergunningsvrije bouw- en sloopactiviteiten, planologisch strijdig gebruik, vergunningen en meldingen o.b.v. de APV (o.a. tijdens evenementen). Bij geconstateerde overtredingen treden we handhavend op. Indien nodig werken we samen met andere handhavingsinstanties. Verder beantwoorden we vragen van het publiek en signaleren we bijzondere situaties en geeft deze door. Als bouwkundig Inspecteur ben je onderdeel van het bevoegd gezag.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Senior Bouwkundig Inspecteur Omgevingsdienst

 • Bij de omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied houden we toezicht op verleende vergunningen bouw en sloop.  De werkzaamheden bestaan uit het controleren van vergunning plichtige en vergunningsvrije bouw- en sloopactiviteiten, planologisch strijdig gebruik, vergunningen en meldingen o.b.v. de APV (o.a. tijdens evenementen). Bij geconstateerde overtredingen treden we handhavend op. Indien nodig werken we samen met andere handhavingsinstanties. Verder beantwoorden we vragen van het publiek en signaleren we bijzondere situaties en geeft deze door.Als bouwkundig Inspecteur ben je onderdeel van het zogenaamde bevoegd gezag en werkt in opdracht van gemeenten en provincies.

Stichting Amerpoort

Projectleider I&A

 • Verantwoordelijk voor projecten die onderdeel zijn van grotere huisvestingsprojecten. Deze projecten hebben een substantiële infrastructurele component.
  Verantwoordelijk voor Domotica-project en -team dat nieuwe Domotica Technologie organisatie breed implementeert.

Schiphol – BAM – VolkerWessels – Ensie – Bosch – Kone

Projectleider – Bouwteamcoördinator

 • Ten behoeve van het project Aantoonbaarheid brandveiligheid D-Pier steel Schiphol, geef ik sturing aan een bouwteam bestaande uit BAM Techniek, Volker Wessels Bouw Schiphol, Ensie, Bosch, Kone en Schiphol.

ProCorporate BV

Partner

 • ProCorporate biedt oplossingen voor ondernemers. Vanuit onze gezamenlijke kennis en ervaring, en voortbouwend op het individuele ondernemerschap van onze partners, bedenken en implementeren we hands-on oplossingen voor praktische en operationele uitdagingen. Zowel voor commerciële ondernemingen als non-profitorganisaties.

Stichting Reinaerde

Projectleider I&A

 • Verantwoordelijk voor projecten die onderdeel zijn van grotere huisvestingsprojecten. Deze projecten hebben een substantiële infrastructurele component.
  Verantwoordelijk voor Domotica-project en -team dat nieuwe Domotica Technologie organisatie breed implementeert.

Tata Steel

Senior bouwkundig adviseur/ gecertificeerd asbest adviseur

 • Binnen het projectteam Coiler 1 behartig ik het beheren, afschermen en verwijderen van de asbesthoudende of verdachte materialen tijdens de demontage van de oude haspel en het bouwen van de nieuwe haspel. Inclusief het omleggen van alle kabel en leidingwerk en dit voor alle aanwezige disciplines. Daarnaast ondersteunde ik de bouwkundige werkzaamheden.

Wolter & Dros

Bouwkundig Projectmanager

 • Gecertificeerd Asbestdeskundige en V&G coördinatie van de bouwkundige werkzaamheden gedurende de realisatie van de nieuwe WKK (Warmte Kracht Koppeling energiecentrale) bij het energiebedrijf VU/VUmc te Amsterdam. V&G coördinator/ Asbestdeskundige. (DIA)

Ahold – Real Estate & Construction

Store Project Consultant

 • Als Store Project Consultant begeleid ik het hele proces. En dat doe ik voor bestaande winkels, nieuwe winkels, eigen winkels en franchise winkels. Dus zodra er besloten is tot verbouwing of inrichting, word ik ingeschakeld. Het begint met een eerste visiegesprek met de afdeling AH Format, de Winkelorganisatie, de projectarchitect en onze Hoofdcontractor. Samen bepalen we de lay-out van de winkel waarbij we die zo kostenefficiënt invullen. Misschien zou je idealiter een muur willen verplaatsen maar besluit je dat de kosten daarvan niet opwegen tegen de baten. Zo komen we samen tot een evenwichtige invulling. De Hoofdcontractor neemt daarna het projectmanagement op zich. Ik ondersteun de Supermarktmanager en de Franchiser bij het maken van keuzes en controleer of alles conform afspraak (in uitvoering en kosten) gebeurt. Ik behartig zo hun belangen.”

The Shield Group

Projectleider

 • Projectverantwoordelijke van diverse lopende projecten met betrekking tot asbestinventarisaties, asbestsloop (vooral in bewoonde toestand van woningen en bedrijfspanden) het coördineren van de diverse asbestadviseurs t.b.v. deze projecten. Het begeleiden van diverse woningbouwverenigingen t.b.v. het in kaart brengen van de asbesthoudende toepassingen in hun woningaanbod.

ULC groep bv

Technisch coördinator

 • De technische coördinatie van de installatieve en bouwkundige werkzaamheden van het project Brandwondencentrum Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam.

Projectcoördinator

 • Projectcoördinator van de installatieve en bouwkundige werkzaamheden t.b.v. het project C&BT. (Continuïteit & Brandwerendheid Terminals),Schiphol.
 • Project coördinatie van de installatieve en bouwkundige werkzaamheden betreffende het project Voorzetgebouw Hoog Catharijne te Utrecht.
 • Project coördinatie van de installatieve en bouwkundige werkzaamheden betreffende het project VU Medisch Centrum Imaging Center Amsterdam.

Procesmanager

 • Nieuwbouw Erasmus Medisch Centrum. Het verzorgen van het procesmanagement tussen de installatie- en de bouwkundige aannemer, zodat het werkproces tussen deze twee aannemers soepel, snel en vooral efficiënt kon verlopen.

Universiteit Utrecht

Senior bouwkundige / asbest adviseur

 • Het opzetten van een asbestafdeling binnen de UU, het coördinatie en begeleiden van het nieuwe asbestteam. Daarnaast het maken van een inhaalslag voor wat betreft de asbestinventarisaties en het in kaart brengen van 600.000M2 vastgoed asbestbeheersplannen.

AAARCHITECTEN

Bouwkundig toezichthouder

 • Uitbreiding/ renovatie Energiecentrale (WKK Warmte Kracht Koppeling AMC Energie Centrale) AMC-terrein Amsterdam Zuid Oost.

Schiphol Group nv

Senior supervisor

 • Houdt als lid van het bouwdirectieteam toezicht op de aanneming en leverantie, zodat aan bestek verplichtingen en inkoopbepalingen wordt voldaan. Staat bij c.q. vertegenwoordigt de Bouwdirectie ten aanzien van technische, financiële, operationele- en milieuaspecten, gedurende de realisatiefase van het project.

VolkerWessels

Bouwkundig Projectleider

 • Nieuwbouw VIP Centrum Luchthaven Schiphol
 • Diverse verbouwingen Luchthaven Schiphol
 • Nieuwbouw Bagage afhandeling systeem Luchthaven Schiphol
 • Verbouwing Thoraxcentrum EMC
 • Nieuwbouw APC AMC Amsterdam
 • Nieuwbouw Parkeergarage P2 AMC Amsterdam
 • Nieuwbouw radiologiebunker AMC Amsterdam
 • Nieuwbouw dakopbouw EMC Rotterdam
 • Renovatie Spoed Eisende Hulp Slotervaartziekenhuis
 • Operatiekamers Slotervaartziekenhuis
 • Verbouwing afdeling verloskunde Slotervaartziekenhuis
 • Renovatie Opleidingsgebouw verloskunde Slotervaartziekenhuis.
 • Nieuwbouw dakopbouw IWO B AMC Amsterdam
 • Nieuwbouw cleanrooms en MRI ruimten bovenIJ Ziekenhuis Amsterdam
 • Nieuwbouw cleanrooms en MRI ruimten AMC Amsterdam
 • Renovatie diverse laboratoria (KNAW) Uithof Utrecht
 • Renovatie Transitorium I Uithof Utrecht (UVA)
 • Nieuwbouw Verzorgingstehuis De Wilbert te Katwijk
 • Verbouwing/renovatie SNIP/ADMF AMC Amsterdam
 • Bij de diverse projecten, de asbestverwijdering en asbestbeheersing begeleid.

Vragen?  Neem contact met ons op.

Contact

Voor meer informatie en/of vragen, neem contact met ons op.